Görsel Güvenlik

T.C. Kimlik Kartı Görsel Güvenlik Unsurları

T.C. Kimlik Kartında güvenlik öğelerine yer verilirken uluslararası standartlar (ICAO 9303) referans alınmıştır. T.C. Kimlik Kartında;

» Gözle görülebilen,
» Basit cihazla görülebilen,
» Laboratuvar ortamında görülebilen,
» Kriminal incelemeyle görülebilen,

güvenlik öğeleri bulunmaktadır.