Kimlik Doğrulama Faktörleri

TCKK ile gerçekleştirilecek kimlik doğrulama işlemlerinde, seçilen kimlik doğrulama işlemine göre değişkenlik gösteren kimlik doğrulama faktörleri aşağıda anlatılmaktadır.

Fiziksel doğrulama

TCKK üzerindeki görsel güvenlik öğelerinin ve kimlik bilgilerinin, hizmet veren kurumun görevlisi tarafından kontrol edilmesidir. Görevli, kartın kontrolünü gözle ya da cihaz kullanarak gerçekleştirebilir.

Güvenli mesajlaşma

Kart Erişim Cihazı (KEC) içine üretim esnasında yerleştirilen Güvenli Erişim Modülüne (GEM) sahiptir. Böylece, KEC ile TCKK içindeki temaslı yonga karşılıklı olarak birbirlerini doğrular ve güvenli olarak haberleşirler. Bu yöntem sadece KEC tarafından gerçekleştirilebilir.

Kimlik doğrulama sertifikasının doğrulanması

Kimlik doğrulama sertifikasının yetkili kurum tarafından verildiğinin ve geçerliliğinin akıllı kart okuyucu (KEC veya Standart Kart Okuyucu) kullanılarak kontrol edilmesi yöntemidir.

PIN ile kart sahibini doğrulama

Kart sahibi tarafından girilen kimlik doğrulama PIN’inin, akıllı kart okuyucu kullanılarak (KEC veya Standart Kart Okuyucu) TCKK tarafından doğrulanması yöntemidir.

Biyometri ile kart sahibini doğrulama

Kart sahibi tarafından girilen biyometrik verinin, KEC veya KEC’e bağlı biyometrik sensör tarafından, TCKK’nın içindeki biyometrik veri ile karşılaştırılarak doğrulanması yöntemidir. Bu yöntem sadece KEC tarafından gerçekleştirilebilir.

Fotoğraf ile kart sahibini doğrulama

TCKK’daki kart sahibine ait dijital fotoğrafın KEC üzerindeki ekranda gösterilerek, fotoğrafın  hizmet veren kurumun görevlisi tarafından kontrol edilmesi yöntemidir. Görevli, fotoğrafı gözle kontrol eder ve KEC’in kullanıcı arayüzünü kullanarak doğrular. Bu yöntem sadece KEC tarafından gerçekleştirilebilir.