Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi

Günümüzde kurumların, mevcut süreçlerini elektronik ortamlara aktarması ile birlikte elektronik uygulamalar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu uygulamaların en temel ihtiyacı; hizmet alan kişinin kimliğinin güvenilir bir şekilde doğrulanmasıdır. T.C. Kimlik Kartı Projesi, bu temel ihtiyacı karşılayabilmek için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından gerçekleştirilmiştir. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS), T.C. Kimlik Kartının elektronik uygulamalarda kullanımını sağlayacak altyapı olarak bu proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmiştir. EKDS:

  • Kimlik kartının NVİGM tarafından verildiğini,
  • Hizmet alan kişinin kimlik kartının sahibi olduğunu ve hizmet verilen yerde bulunduğu,
  • Kimlik doğrulama işleminin ne zaman, nerede ve niçin gerçekleştirildiğini garanti eder.

EKDS’nin en temel özelliği, kurumların farklı ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir esnek bir yapıya sahip olmasıdır. Bu amaçla, kimlik doğrulama yöntemleri, uygulamaların farklı düzeyde güvenlik gereksinimlerini karşılamak için çok faktörlü kimlik doğrulamayı destekler.

Kurumların EKDS ile kolayca ve sorunsuz entegre olabilmesi için TSE tarafından EKDS için Türk Standartları yayınlanmıştır (TS 13678, TS 13679, TS 13680, TS 13681). EKDS’yi işletecek kurum, sistem bileşenlerini bu standarda uygun olarak temin etmesi gerekmektedir.