Hizmetlerimiz

 

E-Kimlik Test Laboratuvarı bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda verilmektedir.

1.   TSE KEC Standardı Uygunluk Testleri

Amaç

Kart Erişim Cihazı (KEC) üreticisi firmalar tarafından üretilen Kart Erişim Cihazlarının TS 13582, 13583, 13584 ve 13585 Kart Erişim Cihazı Standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla E-Kimlik Test Laboratuvarı bünyesinde ilgili test faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Gerçekleştirilen Faaliyetler

1) Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) içerisinde KEC kullanımı ile ilgili adımları içeren mimari ve mimaride bulunması gereken temel bileşenler kontrol ve testleri

2) Arayüz testleri

» Temaslı/temassız kart arayüzü testleri,
» Güvenli erişim (GEM) arayüzü testleri,
» Kullanıcı arayüzü testleri (tuş takımı, ekran, hareketli uç birim cihazı, biyometrik okuyucu, bilgisayar bağlantı arayüzü testleri)

3) KEC uygulama yazılımları testleri

» Kimlik doğrulama yöntemleri testleri,
» Biyometrik doğrulama testleri,
» KEC kullanımı (çevrimiçi ve çevrimdışı) testleri,
» Kimik belirtimi testleri,
» Kimlik Doğrulama Politikası testleri,
» Kimik doğrulama bildirimi testleri.

Kimlere Hitap Eder

KEC üreticileri

2.   TSE EKDS Standardı Uygunluk Testleri

Amaç

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) yazılımı üreticisi firmalar tarafından üretilen yazılımların TS 13678, 13679, 13680 ve 13681 Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla E-Kimlik Test Laboratuvarı bünyesinde ilgili test faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Gerçekleştirilen Faaliyetler

1) Kimlik Doğrulama Sunucusu testleri;

» İletişim güvenliği testleri,
» Erişim güvenliği testleri,
» Kimlik doğrulama bildirimi doğrulama servisi testleri,
» Diğer testler.

2) Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu testleri;

» İletişim güvenliği testleri,
» Erişim güvenliği testleri,
» Kimlik doğrulama politikası alma servisi testleri,
» Diğer testler.

3) Rol Sunucusu testleri;

» İletişim güvenliği testleri,
» Erişim güvenliği testleri,
» Güvenli iletişim ve rol doğrulama servislerinin testleri,
» Diğer testler.

4) TCKK API testleri;

» Okuma servisi testleri,
» Sistem servisi testleri,
» Sertifika servisi testleri,
» PIN doğrulama servisi testleri,
» Kimlik doğrulama servisi testleri,
» İmzalama servisi testleri,

Kimlere Hitap Eder

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi yazılım üreticileri

3.   T.C. Kimlik Kartı Endüstri Entegrasyon Sürecine Altyapı Hizmeti Sağlanması

T.C. Kimlik Kartının entegrasyonu kapsamında endüstriyel kuruluşlara laboratuvar bünyesinde bulunan sunuculara erişim yetkisi tanınarak kimlik doğrulama yapmaları sağlanır.