KEC Ortak Kriterler (Common Criteria) Sertifikasyon Eğitimi

Eğitimin amacı

Eğitimi tamamlayan katılımcıların, Kart Erişim Cihazının (KEC) geliştirilmesi öncesinde KEC koruma profilinde (Protection Profile) tanımlı güvenlik gerekleri ve koruma profiline ilişkin Ortak Kriterler (Common Criteria) seritikasyon süreçleri hakkında detaylı olarak bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir.

Kimler katılmalı

KEC geliştirmek isteyenler içindir. Eğitime katılanların KEC Standardı hakkında bilgi sahibi oldukları varsayılmaktadır.

Eğitimin içeriği

  • Ortak Kriterler (Common Criteria – CC) sertifikasyon süreci
  • KEC Güvenlik Problem Tanımı
  • KEC Güvenlik Hedefleri
  • KEC Haberleşme ve Güvenlik Protokolleri
  • KEC Güvenlik İşlevsel Gerekleri
  • KEC Güvenlik Güvence Gerekleri

Eğitimin süresi ve yeri

Eğitim 1 günlük bir eğitimdir. TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde talep eden kuruma özel olarak düzenlenmektedir.